TEAM CREDITS

Ph: Natasha Yankelevich
Md: Olga Kobzar 
Style: Elena Tash 
Muah: Anastasia Traubenberg 
Clothes & Outfit: Anastasia Leonevskaya
Pp: Sergey Shmakov 

 

PUBLICATIONS